1 2 3

История на фирмата

Основано през 2007 година дружеството отваря врати на първия си офис в гр. Пловдив, където днес е централизирана дейността му. Благодарение на успешното предприемачество „Омега Агро Инвест” ЕООД в рамките на 4 години разкрива още пет регионални офиса в страната – Ямбол, Елхово, Средец, Шумен и Велико Търново.

Основната дейност на дружеството включва инвестициони проекти в земеделски земи, търговска дейност по покупко-продажби на земеделските  площи, тяхното управление и отдаване под наем и аренда. В посока за подобряване условията за развитие на сектора на земеделието дружеството концентрира усилия в окрупняване на земеделските площи и подобряване на статута им, като участва и реализира различни комасационни проекти.