1 2 3

Фирмен профил

„Омега Агро Инвест” е еднолично дружество с ограничена отговорност с висок темп на развитие, с конкретни цели и мисия.

Мисия на дружеството е чрез дейността си да осигури устойчиво развитие на пазара на земеделски земи, успешно инвестиране в земеделски земи и свързани проекти, които да гарантират възвръщаемостта на вложенията, да участва и подпомага непряко подобряването на състоянието и развитието на отрасъла на селското стопанство в Република България чрез партньорства и тясно сътрудничество със заетите в бранша и съобразно основните приоритети на Европейски съюз.

Основано през 2007 година дружеството отваря врати на първия си офис в гр. Пловдив, където днес е централизирана дейността му. Благодарение на успешното предприемачество „Омега Агро Инвест” ЕООД в рамките на 4 години разкрива още пет регионални офиса в страната – Ямбол, Елхово, Средец, Шумен и Велико Търново.

Дружеството е член на Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски земи /БАСЗЗ/.